POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Vita fitness & SPA, u vlasništvu Montevideo d.o.o., Riječka ulica 10,10000 Zagreb, OIB: 57701121544, (dalje u tekstu: “Vita fitness“ ili “mi“) želi vam pružiti informacije o svrhama i uvjetima obrade vaših osobnih podataka. Politika zaštite osobnih podataka opisuje vrstu osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo, razloge obrade, vrijeme čuvanja, sigurnosne mjere koje poduzimamo da bi zaštitili osobne podatke od zloupotrebe te postupke koje biste trebali slijediti ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi s vašim osobnim podacima.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I SVRHE OBRADA

Vita fitness obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka: kontakt podatke, matične podatke, podatke potrebne za računovodstvene obrade, podatke iz sustava kontrole prolaza, video materijale te podatke potrebe za ispunjavanje zakonskih obveza prema zakonu o radu. Vaši osobni podaci prikupljaju se i obrađuju u sljedeće svrhe:

 • Učlanjenje u Vita fitness & SPA

Da biste postali naš član i koristili usluge našeg fitnesa, s vama sklapamo ugovor o članstvu u kojem prikupljamo vaše ime i prezime, adresu stanovanja, adresu elektroničke pošte i telefon, te datum rođenja. Nakon potpisa ugovora o članstvu, izdat ćemo vam člansku iskaznicu s kojom ćete moći ulaziti u prostorije fitnesa bilo kada tijekom našeg radnog vremena. Kako bismo spriječili zlouporabu kartica i zaštitili naše lojalne članove, naš djelatnik zamolit će vas za vašu fotografiju, koju ćemo zajedno s vašim podacima s ugovora u članstvu unijeti u naš sustav za evidenciju članova, naplatu članarina i kontrolu ulaska u fitnes. Kod svakog vašeg ulaska i očitanja kartice na sustavu kontrole pristupa, ovlašteni djelatnici recepcije uvidom u vašu sliku provjeravaju da li se kartica ispravno koristi. Vaši podaci koriste se i za obnovu i naplatu članarina, te ih u sustavu čuvamo do vašeg zahtjeva za raskidom ugovora o članstvu. Za ostvarenje dodatnih prava, u skladu s ugovorom o članstvu, poput studentskog popusta ili produljenja članarine, tražit ćemo vas dodatne potvrde koje ćemo, nakon provjere i interne obrade, obrisati.

 • Korištenje usluga u ponudi Vita fitness & SPA i komunikacija s klijentima

Da bismo evidentirali i uspješno ispunili vaše zahtjeve za našim uslugama (npr. rezervacija termina), naši djelatnici će u internim evidencijama zabilježiti vaše ime i prezime. Podaci u internim evidencijama čuvaju se najdulje za tekuću i prethodnu godinu. Ako nas kontaktirate putem web obrasca ili nam šaljete e-mail s podacima po kojima Vas je moguće identificirati, Vaše podatke koristit ćemo isključivo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva. Komunikacija će ostati pohranjena do popunjenja sandučića ili do ulaganja opravdanog prigovora od strane ispitanika.

 • Zaštita osoba i imovine

Prostor Vita fitness & SPA nadziran je sustavom video nadzora, temeljem našeg legitimnog interesa zaštite osoba i imovine. Prostor se snima 24h a snimke se čuvaju 14 dana. Korisnici naših usluga svoje osobne stvari mogu ostaviti u ormarićima u garderobama ili u sefu na recepciji. Ormarići se zaključavaju vlastitim lokotima ili se isti mogu posuditi na recepciji uz garanciju povrata osobnim dokumentom koji se, u tom slučaju, zadržava na recepciji. Sama recepcija štićena je pristupnim barijerama i video nadzorom.

 • Zapošljavanje

Vaše prijave i životopisi zaprimljeni na e-mail adresu info@vitafitness.com ili putem objavljenih oglasa za posao koristit će se isključivo za potrebe zapošljavanja. Temeljem našeg legitimnog interesa, vaše prijave čuvat ćemo i za naše buduće potrebe za zapošljavanjem, na što u bilo kojem trenutku možete uputiti prigovor.

 • Web stranice i društvene mreže

Vita fitness vodi i uređuje službenu web stranicu www.vitafitness.hr i profile na društvenim mrežama, kao što su Facebook i Instagram. Posjetitelji naših profila na društvenim mrežama mogu objavljivati sadržaje, fotografije ili komentare vezane za naše usluge, no Vita fitness ne potiče ali niti ne sputava takve objave, već se one temelje isključivo na interesu i privoli posjetitelja naših profila. Vita fitness neće odgovarati za eventualnu izravnu ili neizravnu, slučajnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu ili trošak koji su nastali kao rezultat korištenja web stranica i profila na društvenim mrežama ili objava sadržaja od strane posjetitelja naših stranica ili profila.

 • Izvršavanje zakonskih i poslovnih obaveza

Osobni podaci naših zaposlenika, poslovnih partnera i klijenata obrađivat će se u opsegu i rokovima definiranim zakonom za potrebe izvršavanja naših zakonskih obveza.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, obvezni smo nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, regulatornim organima itd.) dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima. Po potrebi osobni podaci se prosljeđuju i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke podrške, održavanja informacijskog sustava ili sličnih potreba uz obvezne mjere zaštite podataka.

MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za svrhu obrade i ne čuvamo ih dulje nego što je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

VAŠA PRAVA VEZANA ZA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

U bilo kojem trenutku možete zatražiti informacije o svojim osobnim podacima koje Vita fitness obrađuje. Osim toga, imate pravo ažurirati, ispravljati, blokirati ili brisati svoje podatke u skladu sa zakonskim odredbama. Zahtjev za pristup osobnim podacima, kao bilo koji drugi zahtjev, pritužbu ili upit koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka, možete nam poslati na adresu elektroničke pošte info@vitafitness.hr, predati ga osobno na recepciji fitnesa ili poslati na našu adresu Montevideo d.o.o., Riječka ulica 10,10000 Zagreb, Hrvatska, s obaveznim vašim kontakt podacima i napomenom „Za službenika za zaštitu podataka“. Svaki zahtjev/upit nastojat ćemo riješiti što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja, te ćemo uložit razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka, a vas možda i zamoliti za dodatni dokaz vašeg identiteta.

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka nacionalnom nadzornom tijelu. U RH nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr.

 


UVJETI ZA KORIŠTENJE CENTRA

 • Prilikom upisa član je dužan ispuniti ugovor kako bi postao član centra.
 • Član dobiva iskaznicu na svoje ime koja je neprenosiva.
 • Član je dužan nositi karticu prilikom svake posjete centru radi registracije.
 • U slučaju gubitka članske iskaznice član plaća 50,00 kn za izradu nove.
 • Članarina vrijedi od datuma uplate i vrijedi 30 dana.
 • Mogućnost zamrzavanja članarina u centru ne postoji, na vaš zahtjev na aktivne članarine nadodajemo 4 dana.
 • Osobama mlađima od 16 godina nije dozvoljeno učlanjenje.